Meedoen met een aanbesteding kost veel tijd en aandacht, maar is goed zelf te doen als je het serieus aanpakt. Alle details zijn belangrijk, want bij verkeerd ingevulde of onvolledige informatie ligt uitsluiting op de loer. Geen taak die je ‘er even bij doet’ dus. Specialist aanbestedingsteksten Simone Dolk zet de basics om in de race te blijven op een rij.

 

Doe het goed of doe het niet (zelf)

Aanbestedende diensten zijn vaak maanden bezig met het opstellen van een leidraad. Hun beoordelingscommissies verwachten van de inschrijvers dezelfde toewijding bij de beantwoording. Het is goed om je dat vooraf te realiseren. Als je geen gelegenheid hebt om er tijd en aandacht voor vrij te maken, laat het dan over aan externe bid writers of een tenderbureau. Ga je er wel zelf voor, dan maak je alleen kans als je precies doet wat er wordt gevraagd.

 

Met deze 3 tips voorkom je onnodige uitsluiting

 

1. Het invullen van het UEA-formulier is een serieuze zaak 

Het invullen van het UEA-formulier is een serieuze zaakHelaas maar waar, soms vallen inschrijvers af vanwege ‘vormfouten’. Bij elke aanbesteding moeten inschrijvers een Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) invullen, waarmee zij de financiële draagkracht, bekwaam- en geschiktheden van henzelf en hun onderaannemers aantonen. Verkeerd ingevulde of onvolledige gegevens, een vergeten bijlage of handtekening van een onbevoegde betekenen onverbiddelijk uitsluiting. Check en dubbelcheck dus!

 

2. Houd je aan de structuur zoals omschreven in de leidraad

Hoe graag je ook vol enthousiasme vertelt over jouw bedrijf, laat je niet te veel meeslepen. Houd bij beantwoording dezelfde opbouw aan als gevraagd in de leidraad en maak deze in de tekst duidelijk zichtbaar met tussenkopjes. Controleer of je daadwerkelijk antwoord geeft op alle aspecten van de vraag en ga niet over aan opgegeven aantal woorden heen (nee, ook niet met 2 of 3 woorden).

 

3. Gebruik heldere en overtuigende taal

Maak het de leden van de beoordelingscommissie zo gemakkelijk mogelijk. Zij moeten zich door een groot aantal inschrijvingen heen worstelen en zijn dus dol op korte antwoorden met concrete toezeggingen. Daar scoor je letterlijk punten mee! Vermijd al te formele taal, een veelheid aan hulpwerkwoorden (kunnen, willen, zullen, worden en zijn) en oud-Nederlandsche woorden als immers, indien, trachten, dientengevolge. Dus niet ‘de teamleiders zullen het volgende trainingsproces doorlopen, alvorens zij worden aangenomen’, maar ‘de teamleiders volgen een training, voordat wij hen aannemen’. Duidelijk toch?

 

Goed om te weten

Behoefte aan een externe check of geen tijd om een tenderdocument op te stellen? Wij denken, lezen, redigeren en schrijven mee.

Heb je de basis van het inschrijven op aanbesteden al lekker in de vingers en ben je toe aan ‘the next level’? Lees dan deze blog over het vergroten van je winkansen bij aanbestedingen.

Share This